2_dr Ante Simonić sa kineskim Ministarstvom znanosti i tehnologij i predstavncima Sveučilišta u RI te Medicinskog fakulteta u RI