3.-b.-Farmakološki-institut-Medicinskog-fakulteta-Sveučilišta-Michigan,-SAD,-1981.-S-prof.-E.F-Dominom