1.-a.-S-najbližim-suradnicima-Zavoda-za-farmakologiju-Medocinskog-fakukteta-u-Rijeci,-1999.